Du är här: www.folungen.se - Startsida

Välkommen till Förskolan Fölungen!

Här är du någon. Här är du någon som kan. Här är du värdefull.

Med ett fantastiskt läge vid foten av Mösseberg hittar du Förskolan Fölungen. På den unika utegården utmed bergets sluttning har våra barn möjlighet att utveckla alla sina sinnen. Vi ser naturen som en stor kunskapskälla och en viktig del i läroprocessen. Vår stimulerande utemiljö ger bästa tänkbara förutsättningar för att ta tillvara på barnens fantasi, kreativitet, leklust och möjlighet till lärande. Vi har exempelvis anlagt en köksträdgård där barnen får vara med och odla grönsaker och bär som sedan skördas och används vid matlagning.

I verksamheten ingår heldagsutflykter varje vecka året om till exempelvis Ulleneskogen, Hornborgarsjön och olika vattenmiljöer vid dammar och bäckar där vi studerar livet i vattnet. Naturdagarna följs sedan upp med hjälp av bild, kommunikation,skriftspråk och matematiskt tänkande. Barnen får möjlighet att uttrycka sina upplevelser med hjälp av de ”100 språken” som till exempel skapande, drama, musik, rörelse, bygg och konstruktion.


Kunnig och engagerad personal
Barnen på Fölungen är i åldern 1-5 år. De möts av kunniga och engagerade pedagoger som inser vikten av att varje barn blir sett och mött på ett varmt och personligt sätt. Att barnen är trygga och trivs och därigenom mår bra är grundläggande för hela verksamheten. När glädjen och lusten att lära finns hos barnen finns också möjligheten till utveckling.
Verksamheten vid Förskolan Fölungen utgår från ett förhållningssätt som är inspirerat av förskolorna i den italienska provinsen Reggio Emilia. Förhållningssättet från Reggio Emilia är egentligen en hel livsfilosofi som bland annat strävar efter att ta tillvara på barnens naturliga lust och intresse för lärandet och skapar förutsättningar för detta genom olika uttrycksätt.
Genom olika fadderprojekt ges barnen även möjlighet till en välgörande insats
globalt gentemot barn, djur samt natur i skilda delar av världen.


Föräldrakooperativ
Förskolan Fölungen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolans
verksamhet drivs i nära samarbete mellan personal och föräldrar.
Du som förälder har på Fölungen stora möjligheter att påverka ditt barns
dagliga verksamhet, både i det stora och det lilla, och en verklig chans
att hjälpa till att utveckla och förbättra verksamheten. Dessa möjligheter
för även med sig ett stort ansvar, bland annat i form av att föräldrarna
agerar arbetsgivare.


Lägre taxa
Förskolan brukar en lägre taxa jämfört med kommunens maxtaxa. Detta
leder till att föräldrarna istället får ge av sin tid genom olika arbetsinsatser
som riktas mot verksamheten.


Följ oss på Facebook
Du som har barn på Fölungen kan följa vår verksamhet och hålla kontakt
med andra föräldrar på vår sida på Facebook!
 


Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.