Du är här: www.folungen.se - Personal

Personal

En av Förskolan Fölungens största tillgångar är dess fantastiska personal. Våra barn har förmånen att ledas av underbara pedagoger som har unika spetskunskaper inom olika områden. De har ett stort pedagogiskt kunnande och en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, samtidigt som de alltid är öppna för nya idéer och villiga att ta till sig nya arbetssätt. Under det senaste året har alla våra pedagoger gått fortbildningar och kurser med olika inriktningar, t ex specialpedagogik, natur och utemiljö, sagans möjligheter och framställningsformer samt hur man använder iPads som ett verktyg i lärprocessen. Våra pedagoger är alltid aktivt deltagande i verksamheten och med sitt stora engagemang arbetar de för att varje barn ska bli sett och mött på sin nivå och utifrån sina förutsättningar. Förskolan Fölungen har en hög personaltäthet vilket skapar en stor trygghet, en harmonisk miljö och ger barnen bästa möjliga förutsättningar under deras förskoletid.
 

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.