Grön Flagg

Miljöfrågor är något som ligger oss på Fölungen varmt om hjärtat. För att göra miljöarbetet mer strukturerat har vi valt att gå med i projektet Grön Flagg, som drivs av Håll Sverige Rent. Vi är mycket stolta över att numera vara en Grön Flagg-certifierad förskola! Grön Flagg är både en certifiering och ett verktyg som gör arbetet med miljöfrågor både målmedvetet och roligt. Alla blir delaktiga i hushållsarbetet och vi arbetar även mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grön Flagg är Sveriges största nätverk inom hållbar utveckling, med över 2 500 anslutna skolor och förskolor.  Precis som i vår övriga verksamhet utgår vi från barnens nyfikenhet och idéer även i arbetet med Grön Flagg. Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar hela vår verksamhet och har gett barnen en ökad förståelse och ett intresse för miljöfrågor.


Spännande teman
På Fölungen arbetar vi med Grön Flagg utifrån olika teman. Vi har bland annat jobbat med vinden och vattnets krafter, vad de kan åstadkomma och hur vi människor kan dra nytta av dem. Utifrån detta väcktes en nyfikenhet hos barnen på den största av alla våra naturkrafter, solen, vilket blev vårt nästa tema. Det kändes viktigt att skapa en förståelse hos barnen om hur otroligt viktig solen är för både oss människor samt djur och natur och vi samtalar kring hur vi kan ta vara på solens energi och så vidare. I vårt arbete med Grön Flagg ingår samtal och reflektioner vid samlingarna, då vi tar tillvara på barnens tankar och intressen. Vi arbetar även mer praktiskt med våra temaområden. Exempel på detta är att vi bygger och utforskar föremål som drivs av solenergi, experimenterar med solceller, målar teckningar med solen som tema, läser relevanta böcker, gör studiebesök och mycket mera. Eftersom vi hela tiden utgår från barnen och deras frågeställningar kan arbetet se lite olika ut i de olika barngrupperna och de kan fördjupa sig i olika saker. Vi arbetar även gränsöverskridande på så sätt att de äldre barnen får berätta för de yngre barnen vad de arbetar med.  


Miljöhjältar med skräpögon
Vi har också börjat återvinna på förskolan och strävar efter att minska resursanvändningen samt skapa en förståelse för varför detta är viktigt. Vi samtalar mycket med barnen om resursanvändning och konsumtion. Vi lyfter fram den så viktiga hållbarhetstanken men även den ekonomiska vinningen av att inte slösa på material. I vår verksamhet sopsorterar vi och försöker även att använda oss av "skräp" i vårt skapande för att visa barnen att det går att använda istället för andra dyra material. Vidare har vi bland annat besökt en återvinningsstation och under våra utedagar är vi miljöhjältar och plockar upp skräp vi hittar och återvinner det som går. Vi pratar med barnen om vad som kan hända om skräpet får ligga kvar i naturen. Barnen är otroligt duktiga på att inse vikten av detta och har riktiga "skräpögon" på sig i naturen och låter inget bli liggande. Tanken är att minska nedskräpningen i förskolans närmiljö och övriga miljöer som vi vistas i samt få en inblick i nedskräpningens konsekvenser.
 

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.