Global hållbarhet

Vi arbetar aktivt med att föra in ett globalt tänkande i vår verksamhet och försöker skapa relationer med människor och djur i andra länder. Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen om att det vi gör här kan påverka människor, djur och natur i andra delar av världen. Genom olika välgörenhetsprojekt får barnen vara med och stödja människor och djur som har det svårt, vilket ökar barnens empatiska förmåga och ger dem en känsla av att kunna påverka och hjälpa till.


Spännande resor som ögonöppnare
För att göra välgörenhetsarbetet mer verkligt för barnen ”reser” vi till de platser vi bedriver hjälpprojekt. Exempelvis ”reser” vi till vår fadderapa Miko och lär känna hans situation på Borneo. Vi skapar en relation till orangutangerna och en medvetenhet om de bakomliggande orsakerna till deras situation. En annan resa vi ger barnen är till Sierra Leone genom vår kontaktperson Fatmata, vars mamma har startat ett barnhem där. Tillsammans med barnen har vi haft en basar där barnen fick sälja sina alster och därmed tjäna ihop pengar som vi sedan skänkte till barnhemmet. Vi har även samlat in leksaker, kläder, filtar med mera som vi skänkt till behövande i Sierra Leone. Tack vare vår länk Fatmata kan vi ge barnen feedback genom foton och information, så att barnen får se att deras insats gör skillnad.
 

Barnhem i Sri Lanka
Sedan många år tillbaka skänker vi även pengar till två fadderbarn, Traveesha och Indakumas, i Sri Lanka. Under december månad får varje barn ta med sig en leksak som de hänger upp i vår adventsgran och som sedan skickas till fadderbarnens barnhem i Sri Lanka. Parallellt med välgörenhetsarbetet försöker vi lära känna dessa länder; hur ser naturen ut i jämförelse med Sverige, vilka djur lever där, hur ser våra hus ut i jämförelse med deras och så vidare. På detta sätt skapas en förståelse för omvärlden och de olika förutsättningar vi har. Vi arbetar också fortlöpande med aktuella händelser, som exempelvis naturkatastrofer som inträffar runt om i världen. Det är viktigt att möta situationen på ett sätt som ligger på barnens nivå och som bygger på att vi alla kan bidra, genom exempelvis insamlingar. 
 

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.