Föräldrainsats

Förskolan Fölungen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna är arbetsgivare och ansvariga för att leda Förskolan framåt. Förskolan Fölungen håller en lägre taxa än de kommunala förskolorna, men i gengäld är föräldrarna delaktiga i verksamheten för att hålla kostnaderna nere. Föräldrainsatserna är obligatoriska och är viktiga för insyn, delaktighet och sammanhållning mellan familjerna. Nedan följer en lista på ett ungefärligt upplägg av föräldrainsatserna:
 
 • 2 ggr/år (ca 10 timmar) deltagande i barngrupp och förskolans arbete
 • Städ (veckostäd cirka fem städ per familj och termin, ca 2,5 timmar/gång. Ett helgstäd per termin, ca 4 timmar/gång).
 • Höst- och vårstäd (3 timmar/tillfälle)
 • Höst- och vårfix (3 timmar/tillfälle)
 • Höst- och vårstämma (ca 2 timmar/tillfälle)
 • Deltagande i något av följande:
  - Körgrupp (skjutsa vid utedagar)
  - Handlingsgrupp (veckohandling av livsmedel)
  - Vaktmästargrupp
  - Barngrupp (hjälpa till i verksamheten några onsdagar/termin)
  - Extra städ (extra städtillfällen/termin istället för något av ovanstående)
 • Styrelsearbete (alla familjer ska någon gång inneha en post i styrelsen)
 
Att välja Förskolan Fölungen kräver ett visst engagemang av dig som förälder, men i gengäld kan du tillsammans med andra föräldrar och personal vara med och skapa en unik förskoleverksamhet.
 

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.