Du är här: www.folungen.se - Verksamhet

Verksamhet

Förskolan Fölungens upptagningsområde är Falköpings kommun och intagning sker efter förskolans eget kösystem. Barnen vid Fölungen är indelade i fem olika grupper efter ålder och behov: ägg, larver, puppor, dykare och sländor. Verksamheten utgår från ett förhållningssätt som är inspirerat av förskolorna i den italienska provinsen Reggio Emilia. Förhållningssättet från Reggio Emilia är egentligen en hel livsfilosofi som bland annat strävar efter att ta tillvara på barnens naturliga lust och intresse för lärandet och skapar förutsättningar för detta genom olika uttrycksätt. Med ett utforskande arbetssätt ger vi barnen möjlighet att undersöka sin omvärld i samspel med andra barn, pedagoger, andra vuxna, miljö och material. De får chansen att prova sina tankar och teorier kring olika företeelser i sin omvärld. När vi tar barnens tankar och teorier på allvar får de tilltro till sin egen förmåga och tar med sig erfarenheter som: jag kan, jag lär och jag kan påverka.

Varje läsår arbetar vi utifrån särskilt utvalda delmål, vilka genomsyrar hela vår verksamhet. En viktig del i vår verksamhet och i arbetet med våra valda delmål är dokumentation, uppföljning och utvärdering. Till våra projektarbeten har vi även kopplat Grön Flagg, där barnen på ett roligt och engagerat sätt får arbeta aktivt med hållbar utveckling. Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering och Förskolan Fölungen är stolt över att vara en godkänd Grön Flagg-förskola. Just nu arbetar vi med temat konsumtion, som exempelvis vatten-, mat- och papperskonsumtion.

Förskolan Fölungen är delaktig i olika fadderprojekt, genom vilka barnen får vara med och göra en välgörande insats globalt gentemot barn, djur samt natur i skilda delar av världen.

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.