Föräldrakooperativ

Förskolan Fölungen är ett föräldrakooperativ som drivs i samspel mellan personal och föräldrar. Ett föräldrakooperativ innebär att det är föräldrarna som är arbetsgivare och ansvariga för att allt fungerar som det ska. Föreningen leds av en styrelse som består av föräldrar och som väljs vid varje vårstämma. En målsättning är att alla medlemmar någon gång ska ha ett styrelseuppdrag. Förskolan Fölungen erhåller bidrag från Falköpings kommun baserat på antal barn i verksamheten. För att hålla kostnaderna nere jobbar föräldrarna en del i verksamheten. Alla som har barn på Fölungen är således delaktiga i verksamheten och hjälper till att sköta den inre och yttre miljön på förskolan.

Föräldrainsatsen handlar om allt från veckohandling av livsmedel, skjutsa till utedagar, städning, anordna trivselaktiviteter, vaktmästeri osv. Som förälder ingår man i olika insatsgrupper, vilka skiftar från termin till termin. Alla familjer bidrar då det är vi tillsammans som ansvarar för verksamheten. Det krävs att du som förälder är engagerad men i gengäld har du möjligheten att i samarbete med andra föräldrar och personal driva den förskola och omsorg du önskar för ditt barn. Tillsammans skapar vi den unika Fölungekänslan som våra underbara barn mår så bra i.
På föräldrakooperativet är beslutsvägarna korta och du som förälder är delaktig i de flesta beslut som fattas. Eftersom du spenderar en viss tid i verksamheten har du god insyn i ditt barns vardag på förskolan. Du lär också känna dina barns kompisar och deras föräldrar, vilket ger trygghet och skapar goda relationer.

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.